SELECT AN AMPModelCategoryAttributes
VBA1060-125
1000MHz - 6000MHz 125W Amplifier

VBA1060-15
1000MHz - 6000MHz 15W Amplifier

VBA1060-200
The VBA1060-200 1000-6000MHz 200W
VBA1060-25
1000MHz - 6000MHz 25W Amplifier

VBA1060-40
1000MHz - 6000MHz 40W Amplifier

VBA1060-60
The VBA1060-60 1000-6000MHz 60W Amplifier
VBA1200/1400-1000
1200/1400MHz 1000W Amplifier

VBA200-3000
12MHz - 200MHz 3000W Amplifier

VBA2000-100
1000MHz - 2000MHz 100W Amplifier

VBA2000-4000P
1000MHz - 2000MHz 4000W Amplifier

VBA2000-50
1000MHz - 2000MHz 50W Amplifier

VBA2060-125
2000MHz - 6000MHz 125W Amplifier

VBA2060-15
2000MHz - 6000MHz 15W Amplifier

VBA2060-200
The VBA2060-200 2000-6000MHz 200W Amplifier
VBA2060-25
2000MHz - 6000MHz 25W Amplifier

VBA2060-60
The VBA2060-60 is a 2000-6000MHz 60W Amplifier
VBA230-22
150KHz - 230MHz 22W Amplifier

VBA230-35
150KHz - 230MHz 35W Amplifier

VBA230-80
150KHz - 230Mhz 80W Amplifier

VBA250-120
10KHz - 250MHz 120W Amplifier

1 2 3 4